Bựa nương (bộ mới) phần 181: Xe đạp teen

Và chiếc xe đạp nơi ấy như theo anh trong giấc mơ, và chiếc xe đạp năm ấy như theo anh trong giấc mơ… anh vẽ lên chiếc xe đạp nè, vẽ trái tim tụi mình nè, từng vong quay khắc tên hai chúng ta…

 Bựa nương (bộ mới) phần 181: Xe đạp teen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *